Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/2
Līguma priekšmets Degvielas iegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadā
Izsludināšanas datums 02.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.02.2010. plkst.15.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "LUKoil Baltija R". Līgumcena 3449.55 Ls (bez pievienotās vērtības nodokļa)