Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. LPP 2010/3
Līguma priekšmets „PĀRTIKAS PREČU IEPIRKUMS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI LIEPNAS VIDUSSKOLĀ 2010.GADĀ”
Izsludināšanas datums 01.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.02.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētāji – AS "Valmieras piens", SIA „Alta S” kopējā līgumcena - LVL 4202.79 (četri tūkstoši divi simti divi lati 79 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.