Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP 2010/04
Līguma priekšmets „IELU APGAISMOJUMA APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNĒ”
Izsludināšanas datums 01.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.02.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "MCD", līgumcena - LVL 10000,00 (desmit tūkstoši lati 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.