Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/1
Līguma priekšmets Malkas piegāde
Jaunlaicenes pagasta pārvaldei 2010.gadā
Izsludināšanas datums 29.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.02.2010. plkst. 11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 24.02.2010
Rezultāts Iepirkums pārtraukts: Iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi par visu apjomu, labojumi iepirkuma procedūras nolikumā. Lēmuma pierņemšans datums 24.02.2010