Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. LPP 2010/2
Līguma priekšmets „DEGVIELAS IEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM 2010.GADĀ”
Izsludināšanas datums 27.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.02.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs – AS "Virši A", līgumcena - LVL 3697,50 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi lati 50 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.