Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. LPP 2010/1
Līguma priekšmets „MALKAS PIEGĀDE LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDES IESTĀDĒM 2010.GADĀ”
Izsludināšanas datums 26.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.02.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 08.02.2010
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "Ozolmājas", līgumcena - LVL 8000 ,00 (astoņi tūkstoši lati 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.