Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. PPP-2010/01
Līguma priekšmets „600 m3 malkas piegāde pagasta un pamatskolas vajadzībām 2010.gadā”
Izsludināšanas datums 26.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.02.2010. plkst. 13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA „Stiga RM” . Līgumcena Ls 7560,00 (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit lati 00 santīmi)