Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP/2010/03
Līguma priekšmets PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „PŪCĪTE” UN BEJAS PAMATSKOLAI
Izsludināšanas datums 22.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.02.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts 1. SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", reģ. Nr.49502001606, līgumcena Ls 1721,01 bez PVN
2. SIA "ALTA S", reģ. Nr.43203003460, līgumcena Ls 824,11 bez PVN
3. SIA "Adrem", reģ. Nr.43202000965, līgumcena Ls 493,90 bez PVN
4. AS "VALMIERAS PIENS", reģ. Nr.40003020475, līgumcena Ls 2655,40 bez PVN
5. SIA "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS", reģ. Nr.42403012397, līgumcena Ls 2960,04 bez PVN
6. Zemnieku saimniecība "BĒRZEMNIEKI", reģ. Nr.43201015535, līgumcena Ls 729,75 bez PVN