Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP 2010/03
Līguma priekšmets „BIROJA PREČU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS VAJADZĪBĀM”
Izsludināšanas datums 22.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.02.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "VIDZEMES PAPĪRS", līgumcena - LVL 8265,50 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati 50 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.