Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP 2010/02
Līguma priekšmets „KURINĀMĀS DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”
Izsludināšanas datums 19.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.02.2010. plkst. 9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - AS „VIRŠI–A”, līguma summa LVL 3469,20 (trīs tūkstoši četri simti sešdesmit deviņi lati 20 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.