Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. Nr.JPP/2010/02
Līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Pūcīte" audzēkņu ēdināšanai
Izsludināšanas datums 18.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.01.2010. plkst.13 00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.01.2010.
Rezultāts Iepirkums 22.01.2010. pārtraukts sakarā ar nepareizas iepirkuma procedūras izvēli.