Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2010/02
Līguma priekšmets Sniega izvešana no Alūksnes pilsētas ielām ar iekraušanas un transporta pakalpojumiem
Izsludināšanas datums 12.01.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.01.2010.plkst.9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMI UN KOMISIJAS SNIEGTĀS ATBILDES, KAS JĀŅEM VĒRĀ SAGATAVOJOT PIEDĀVĀJUMU

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 22.01.2010.
Rezultāts Uzvarētājs - AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons, Reģ.Nr. 40003356530, Līgumcena LVL 10500.00 ( bez PVN).