Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. JPP 2009/02/ELFLA
Līguma priekšmets TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDE JAUNALŪKSNES PAGASTA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJAI
Izsludināšanas datums 15.12.2009
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.01.2010, plkst. 11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "CEĻU KOMFORTS", Līgumcena Ls 6260,00 (bez PVN).