Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/46

Līguma priekšmets

Grants seguma ceļu posmu uzlabošana Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastā, Alūksnes novadā

Izsludināšanas datums

30.08.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.09.2017. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3. un 4.pielikums


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

25.01.2018.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums