Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/44

Līguma priekšmets

Grants seguma ceļu posmu uzlabošana Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Izsludināšanas datums

25.08.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.09.2017. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3. un 4.pielikums


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

30.08.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkumus pārtraukts, jo nepieciešami būtiski precizējumi iepirkuma tehniskā specifikācijā.