Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

APP/2017/04

Līguma priekšmets

Strautiņi - Jaunpuntuži- Luki" seguma atjaunošana, ietves ar apgaismojumu izbūve

Izsludināšanas datums

29.06.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.07.2017. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Darbu apjomi

Būvprojekts

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

21.07.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts