Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 9.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr.

ANP2017/14

Līguma priekšmets

Laivu piestātņu izbūve Alūksnes ezerā, Alūksnē, Alūksnes novadā

Izsludināšanas datums

22.06.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.07.2017. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3., 4., 5. pielikums

Būvprojekts

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

29.06.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta piecpadsmitās daļas ((…) Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. (…)) un šī iepirkuma nolikuma 12.punkta nosacījumiem, jo iepirkuma tehniskā specifikācijā konstatētas neprecizitātes.