Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2017/4
Līguma priekšmets

Paviljona – rotonda restaurācijas darbi Tempļakalna parkā, Alūksnē

Izsludināšanas datums

16.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.02.2017. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

2., 3., 4., 5.pielikums

Būvprojekts, būvatļauja un būvdarbu apjomi


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

28.02.2017.

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu un iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav saņemti pretendentu piedāvājumi.