Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkts
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JPP2015/4
Līguma priekšmets

Jaunlaicenes ciema publisko teritoriju apgaismojuma izbūve Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā

Procedūras pamatojums

Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem - tas ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību un līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

04.09.2015. plkst.10:00

Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums