Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JPP2015/05
Līguma priekšmets

Īpašuma "Pūcītes" teritorijas labiekārtošanas darbi

Izsludināšanas datums

17.07.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.07.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Tehniskais projekts
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

10.08.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Līgums