Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/31
Līguma priekšmets

Putnu paviljona restaurācija Alūksnes muižas parkā

Izsludināšanas datums

27.06.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

23.07.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Nolikuma pielikumi

Tehniskais projekts
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

24.07.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 12.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi