Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/23
Līguma priekšmets

"Katlu mājas un kurināmā noliktavas nojaukšana"

Izsludināšanas datums

14.05.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.05.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Kontaktpersona par objekta apsekošanu - Īpašuma nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS, tālr.28686707

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (20.05.2015.)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

08.07.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Līgums