Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2015/04
Līguma priekšmets

Ielu apgaismojuma pārbūve Cerību, Ozolu, Ezermalas un Robežu ielās, Alūksnē

Izsludināšanas datums

05.05.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.05.2015. plkst. 9.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Tehniskā dokumentācija (Cerību un Ozolu)

Tehniskā dokumentācija (Ezermalas un Robežu)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

27.05.2015.

Dokumenti Lēmums

Līgums

Rezultāts Uzvarētāji:  SIA „HANZA- ELEKTRO”, Reģ.Nr.45403020866
Līgumcena EUR  94816.77  (bez PVN)