Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2015/03
Līguma priekšmets

Alūksnes pilsētas asfalta seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Izsludināšanas datums

30.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.05.2015. plkst.9.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

27.05.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Uzvarētājs:  SIA „CEĻINIEKS 2010”, Reģ.Nr.44103059132
Līgumcena EUR  95 000.00  (bez PVN)
Līgums