Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/22
Līguma priekšmets

"Teritorijas labiekārtojuma izbūve Pilssalā pie Tempļakalna ielas gājēju tilta, Alūksnē"

Izsludināšanas datums

29.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.05.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pielikumi

Bruģa risinājums

Labiekārtojamā laukuma plāns

Soliņu Tehniskā specifikācija

Pilssalas attīstība 1.kārta

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

26.05.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Līgums