Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ZPP 2015/02
Līguma priekšmets

"Zeltiņu pagasta publisko teritoriju apgaismojuma pārbūve"

Izsludināšanas datums

23.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.05.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Būvdarbu apjoms

Tehniskās shēmas

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

05.05.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta vienpadsmitās daļas un šī iepirkuma nolikuma 13. punkta nosacījumu, jo iepirkuma Tehniskajā specifikācijā jāveic būtiskas izmaiņas.