Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/13/KPFI
Līguma priekšmets

"Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija"

Izsludināšanas datums

07.04.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.04.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

1.2.pielikums

8.pielikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

17.04.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz šī iepirkuma nolikuma 12.punkta nosacījumu, jo konstatēta neprecizitāte Tehniskās specifikācijas apjomos.