Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/10/KPFI
Līguma priekšmets

"Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana"

Izsludināšanas datums 30.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.04.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

1.1.pielikums

1.2.pielikums

1.4.pielikums

1.5.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (01.04.2015. protokola izraksts)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (02.04.2015. protokola izraksts)

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

25.05.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Pārtraukts, jo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 20.05.2015. lēmumu Nr.13.3/58 “Par projekta “Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana” (ar identifikācijas Nr.KPFI-13.3/58) iesnieguma noraidīšanu” netika atbalstīts Alūksnes novada pašvaldības projekts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu atklāta konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.