Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2015/08/KPFI
Līguma priekšmets

"Alūksnes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana"

Izsludināšanas datums 23.03.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.04.2015. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

1.1.pielikums

1.2.pielikums

1.4.pielikums

1.5.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

26.03.2015.

Dokumenti Lēmums

Rezultāts Pārtraukts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmitās daļas un šī iepirkuma nolikuma 12.punkta nosacījumu, jo iepirkuma Tehniskajā specifikācijā jāveic būtiskas izmaiņas.