Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JPP2015/2
Līguma priekšmets

"Ēkas fasādes atjaunošana "Rūķos", Bejā, Jaunalūksnes pagastā,  Alūksnes novadā"

Izsludināšanas datums 23.02.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.03.2015. plkst.14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Apliecinājuma karte


Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

12.03.2015.

Dokumenti Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (25.02.2015. protokola 25.02.2015. izraksts)

Atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu (27.02.2015. protokola 27.02.2015. izraksts)

Lēmums

Līgums

Rezultāts Līgums noslēgts ar sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAMATI", reģ. Nr. 43203001084, summa bez PVN 8894.20 EUR.