Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2014/34
Līguma priekšmets

Alūksnes pilsdrupu konservācija un restaurācija

Izsludināšanas datums 03.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.09.2014. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

13.10.2014.

Dokumenti Lēmums

Līgums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “AQUA LATVIA” (reģ.Nr.44103047932) par kopējo līgumcenu 29925,21 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro 21 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.