Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/10
Līguma priekšmets

Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve

Izsludināšanas datums 25.07.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.08.2014. plkst.9.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

25.07.2014.

Dokumenti Tehniskais projekts

Lēmums
Rezultāts

Uzvarētājs SIA “Alūksnes celtniecības kompānija”, reģistrācijas Nr.43202000471

Līgumcena EUR 49824.27  (bez PVN)

Līgums