Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/08
Līguma priekšmets

Latgales ielas ietves Alūksnes pilsētā, Alūksnes novadā labiekārtojuma izbūve

Izsludināšanas datums 25.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.07.2014. plkst. 9.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

11.07.2014.

Dokumenti Tehniskais projekts

Lēmums
Rezultāts Atbilstoši aģentūras SPODRA” iepirkumu komisijas 10.07.2014. lēmumam, iepirkuma procedūra pārtraukta, jo pretendentu finanšu piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas