Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/07
Līguma priekšmets

Alūksnes pilsētas asfalta un grants seguma ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Izsludināšanas datums 18.06.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

01.07.2014. plkst.9.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums

16.07.2014.

Dokumenti Lēmums 1
Lēmums 2
Rezultāts 1.daļai – SIA “CEĻINIEKS 2010”,  reģistrācijas Nr. 44103059132,  Līgumcena EUR  85000.00 (bez PVN)
Līgums

2.daļai –VAS “LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS” ALŪKSNES CEĻU RAJONS,  reģistrācijas Nr. 40003356530,  Līgumcena EUR  35000.00 (bez PVN)
Līgums