Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. JPP2014/1
Līguma priekšmets

Līguma priekšmets Klēts rekonstrukcija "Rūķos", Bejā, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā

Izsludināšanas datums 23.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.05.2014. plkst.14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 16.05.2014.
Dokumenti Tehniskais projekts

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam SIA „RUFS” reģistrācijas numurs 44103027283, adr. Brīvības iela 97D, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV 4409,  cena bez PVN sastāda EUR 33256.67 (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti piecdesmit seši euro un 67 centi).