Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. ANP2014/13
Līguma priekšmets

2.kārtas būvdarbi objektam „Rotaļu laukums”, „Pilssala”, Alūksne, Alūksnes novads

Izsludināšanas datums 10.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.04.2014. plkst. 14.00.

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 29.04.2014
Dokumenti Tehniskais projekts

Darba apjomi

Lēmums
Rezultāts Pārtraukt pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta vienpadsmito daļu un šī iepirkuma nolikuma 13.punktu, jo nav iesniegti iepirkuma nolikuma prasībām atbilstoši piedāvājumi.