Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/05
Līguma priekšmets

Alūksnes pilsētas grants seguma ielu remontdarbi

Izsludināšanas datums 04.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.04.2014. plkst.9.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 26.05.2014
Dokumenti Lēmums 1

Lēmums 2

Lēmums 3

Lēmums 4
Rezultāts

1.daļai – SIA “SORMA”, reģistrācijas Nr. 54103031261, Līgumcena EUR 12936.00 (bez PVN)|
Līgums

2.daļai – SIA “MARITEC”, reģistrācijas Nr. 44103024338, Līgumcena EUR 20567.72 (bez PVN)
Līgums

3.daļai – SIA “SORMA”, reģistrācijas Nr. 54103031261, Līgumcena EUR 15603.20 (bez PVN)
Līgums

4.daļai – AS “KAGU TEED”, reģistrācijas Nr. 10651715, Līgumcena EUR 79912.00 (bez PVN)
Līgums