Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. APP2014/2
Līguma priekšmets

Malkas apkures katla uzstādīšana un centrālapkures sistēmas ar radiatoriem ierīkošana

Izsludināšanas datums 19.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

31.03.2014. plkst.10.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 23.04.2014
Dokumenti Pielikums

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam SIA „SB” reģistrācijas numurs 40003017954 , cena bez PVN sastāda EUR 7158.13 (septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi euro 13 centi).
Līgums