Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. MPIIM 2014/01/KPFI
Līguma priekšmets

"Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē "Mazputniņš"

Izsludināšanas datums 10.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.02.2014. plkst. 15.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 14.07.2014.
Dokumenti Protokols Nr.2

Protokols Nr.3
Rezultāts

Pamatojoties uz  26.06.2014. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu Nr.15.3/151 par projekta „Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Malienas pirmsskolas izglītības iestādē „Mazputniņš” iesnieguma apstiprināšanu, 2014.gada 08.jūlijā noslēgts Uzņēmuma līgums Nr.MPIIM/4-5/14/15 ar pilnsabiedrību „VJM” , reģ. Nr. 40103692672, juridiskā  adrese: Mārupes iela 4-30, Rīga, LV-1002,  par ēkas vienkāršotās renovācijas darbu veikšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Līguma summa 112 778,11 EUR (bez PVN)

Līgums