Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Būvdarbi

Identifikācijas Nr. APIIS 2014/2/KPFI
Līguma priekšmets

„KOMPLEKSI RISINĀJUMI GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ "SAULĪTE"”

Izsludināšanas datums 10.02.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.02.2014. plkst 10.00

Procedūras pamatojums

Nolikums

Protokols Nr.2

Protokols Nr.4
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 16.07.2014.
Dokumenti  
Rezultāts Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" 08.07.2014. noslēgusi iepirkuma līgumu Nr.APIIS/4a-3/14/14 "Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" identifikācijas Nr.APIIS 2014/2/KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta (KPFI) atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīefekta gāzu emisijas samzināšanai"4.kārtas ietvaros-ar Pilnsabiedrību "VJM", reģistrācijas Nr. 40103692672, Noslēgtā līguma summa EUR 84 779,10(bez PVN).
Līgums