Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/38/ELFLA
Līguma priekšmets

„ZIEMERA PAGASTA CEĻU „PARKA IELA” UN „ŠĻUKUMS-MĀRIŅKALNS” REKONSTRUKCIJA”

Izsludināšanas datums 26.10.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.11.2010. plkst.15.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

TEHNISKAIS PROJEKTS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts iepirkuma līgums noslēgts ar SIA „CEĻINIEKS 01”, reģ.Nr.44103022572, līgumcena LVL 60392,72 bez PVN.