Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/37/ELFLA
Līguma priekšmets

„PEDEDZES PAGASTA PĀRVALDES CEĻU REKONSTRUKCIJA”

Izsludināšanas datums 26.10.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.11.2010. plkst.15.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

TEHNISKAIS PROJEKTS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 09.12.2010
Rezultāts Iepirkuma līgums noslēgts ar SIA „SORMA”, reģ.Nr.54103031261, par līgumcenu Ls 69572,33 bez PVN