Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/36/ELFLA
Līguma priekšmets

„LIEPNAS PAGASTA AUTOCEĻU REKONSTRUKCIJA 2.KĀRTA”

Izsludināšanas datums 28.09.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.10.2010. plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

TEHNISKAIS PROJEKTS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 11.11.2010
Rezultāts Uzvarētājs: AS „LATVIJAS AUTOCEĻU UZTURĒTĀJS”, ALŪKSNE CEĻU RAJONS, reģ.Nr.40003356530, līgumcena LVL 51081,76 (piecdesmit viens tūkstotis astoņdesmit viens lats 76 santīmi) bez PVN.