Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/31/ELFLA
Līguma priekšmets

JAUNLAICENES CIEMA SILTUMAPGĀDES INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJA

Izsludināšanas datums 18.08.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.08.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

Noteikumi ar papildinājumu

TEHNISKAIS PROJEKTS SILTUMAPGĀDE

TEHNISKAIS PROJEKTS KATLUMĀJA

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 20.08.2010
Rezultāts SIA „INFRATEH”, reģ.Nr.40103165468, līgumcena LVL 59487,09 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi lati 09 santīmi) bez PVN