Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. PPP 2010/05
Līguma priekšmets

„Pededzes pamatskolas zāles remonts
un saliekamās- kustīgās sienas iebūve”

Izsludināšanas datums 15.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.07.2010. plkst.15:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Saskaņā ar Pededzes pagasta pārvaldes iepirkuma komisijas 16.07.2010 sēdes protokola Nr.6/1 lēmumu iepirkuma „Pededzes pamatskolas zāles remonts un saliekamās- kustīgās sienas iebūve”, identifikācijas Nr. PPP2010/05 procedūra ir pārtraukta pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 10.pantu.