Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/23/ELFLA
Līguma priekšmets ALŪKSNES NOVADA ZELTIŅU PAGASTA PĀRVALDES AUTOCEĻA „ROŽUKALNS - ZIEMEĻI” REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 18.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.07.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Tehniskais projekts

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "MERKS" (reģ.nr.40003304295, adrese Skanstes iela 13, Rīga, LV-1013): līgumcena LVL 48381,44 bez PVN.