Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/16/ELFLA
Līguma priekšmets MALIENAS PAGASTA TAUTAS NAMA ĒKAS REKONSTRUKCIJAS UN PIEBŪVES CELTNIECĪBAS PAPILDUS DARBI
Izsludināšanas datums 26.05.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.06.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "OZOLMĀJAS"(reģ.Nr.43201016545), Ls 24756,22 bez PVN