Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/15/ERAF
Līguma priekšmets Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija
Izsludināšanas datums 20.05.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.06.2010.plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Parka celiņi TP vispārīgā daļa

Parka celiņi TP arhitektūras daļa1

Aluksne parka celinji

Parka celiņi Pils ielā31 Lielais parks.jpg

Parka celiņi TP arhitektūras daļa2

Parka celiņi TP tāmes

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "CEĻINIEKS 01"(reģ.Nr.44103022572), Ls 64176,01 bez PVN