Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/10
Līguma priekšmets ALŪKSNES PILSĒTAS ASFALTĒTO UN GRANTS IELU REMONTDARBI
Izsludināšanas datums 01.04.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.04.2010 plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA „Ceļinieks 01” (reģ.Nr.44103022572); Ls41325.00 LVL bez PVN