Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Būvdarbi
Identifikācijas Nr. ANP2010/05/ERAF
Līguma priekšmets Projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „SPRĪDĪTIS” un „PIENENĪTE” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” ietvaros ēku renovācijas papildus darbi
Izsludināšanas datums 19.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.03.2010, plkst. 14:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "SPRĪDĪTIS" inventarizācijas lieta

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "PIENENĪTE" inventarizācijas lieta

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Iepirkuma 1.daļai uzvarētājs- SIA „VALDIS”, līgumcena - LVL 65170,54 (sešdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit lati 54 santīmi) bez PVN,
Iepirkuma 2.daļai uzvarētājs - SIA „VALDIS”, līgumcena - LVL 15378,78 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi lati 78 santīmi) bez PVN.